top of page
Search
  • Writer's picture.

אוו ברזיל

ברזיל ברזיל את הופכת את כל קיומי מפרקת אותי למיליון חלקיקים מגלה לי גבולות חדשים בתוכי בין החושך לאור שוב חושך עמוק שמנקה כל כך הרבה ומביא איתו אור יותר גדול אור קדוש, חדש וטהור. ואז אוספת את החלקיקים ובונה מחדש מראה לי שישנה דרך בה החיים מעניקים את הכלים לעבודה פנימית אמיתית טרנפורמציה~מעברים~העמקה~בהירות~השלמה. שהרגשתי שהגעתי לקצה הרגשות והתחושות גילית לי שאפשר יותר שיש עוד מהכל אם רק אאפשר ואבחר מתוך מודעות והקשבה לעבור דרך כל מה שמגיע אלי

אהההההה אני בשיאו של מסע עמוק ואמיץ מסע חיים של שחרור והתמסרות השלת כאב שלא משרת יותר שמפנה מקום לעוד אור להיכנס לחיי לחיינו.

ברזיל את חגיגה גדולה וריפוי עמוק באמת

ברזיל 2020

.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page