top of page
Search
  • Writer's picture.

אילו יכולתי לנוח בין זרועותיי

לפעמים אני מוצאת את עצמי מקנאה קנאה טובה כזאת במטופלים שבאים אלי למים כמה טוב לכם עכשיו לנוח אל המים ולהתענג על נשימות עמוקות..

לצלול לתוך מסע פנימי במיימד מיימי.

ואז עולות לי מחשבות.

אילו יכולתי לנוח בין זרועותיי במים.

איך זה היה מרגיש...?!

בואו למים.. בואו לבד.. בואו בזוג.. כן, זאת לגמרי הזמנה! אני כל כולי מאמינה במתנה הזאת! שהיא מרתקת אותי עם כל גוף שפוגשת.. החקירה האינסופית.. הגוף.. הנשימה.. המים.. הכל קיים.. רק להקשיב..

ישראל 2019
4 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page