top of page
Search
  • Writer's picture.

ידי הם ידיי רפואה

Updated: Feb 11, 2021

לפעמים בלילה לפני השינה אני עושה טקס עם הידיים שלי... אולי זה נשמע קצת מוזר אבל אני מרגישה צורך להודות להן, אני מודה להן על השירות הטוב שהן העניקו היום בטיפולים ומספרת להן כמה היה מרתק איתן היום במים,


אני מודה להן על רכות ורגישות מודה להן על המגע המדויק בהתמסרות ללא נודע השלם.

ידיים אוהבות שהן שלוחות ישירות של הלב, שמה אותם על ליבי בשאיפה הן עולות ובנשיפה נחות אל הלב מזמינות אותי לנוכחות של שקט פנימי שמרגיע את הגוף לפני מנוחה עמוקה,

ובסיום הטקס אני לוחשת להן בתוכי “אני אוהבת אתכן ידיים טובות ומרפאות״ ואז הן לוחשות לי... “ברוך הבא הביתה” . ישראל 2020
63 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page