top of page
Search
  • Writer's picture.

המקדש המיימי

כמה שאני אוהבת ומחוברת אל המקדש המיימי הזה! הרבה ריפוי ומפגשים מרגשים ועוצמתיים במים, זוכה לרגעים בטיפולים שאני מרגישה חזרה בבית המקדש איך שהכוהנים משחו וטיהרו אותנו במים מקודשים, מי תפילה, תפילת הודיה על הקיים הטוב, על הקיים הכואב הודיה על ה כ ל! והתמסרות אל הלא הנודע שבא לבקר היום יותר מתמיד...

זמנים מיוחדים במקדש המיימי אני ממשיכה להעניק טיפולי מים טובים גם בתקופה זו..

בואו..השילו..קליפה אחרי קליפה..

המים סופגים הכל באהבה וענווה. ישראל 202040 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page