top of page
Search
  • Writer's picture.

התעוררות

הרבה עבודה בתקופה האחרונה עם החושך והאור צללים של צלילות לתוך החושך והסכמה לפגוש, לכאוב ולרטוט את הכאב.

בחושך יש איזה מקום בטוח שמלא בכל כך הרבה אור ותמיכה שמדריכה שזה נכון לעבור דרך החשכה האכזרית הזאת.

אהבה קיימת בכל.

העבודה האישית היא לעבור דרך הכאב ולהתמסר כמה שאפשר, לפחד את הפחד בכל עוצמתו ולהיות הפחד שאנחנו כל כך מפחדים להרגיש.

הזמן מלמד אותי שככל שאני יאפשר לחיים לחדור לתוכי החיים יחלחלו עמוק ולא יהיה מקום יותר למה שלא אמת עבורי

זאת זכות לחיות.

כל מה שצף עכשיו הגיע מעומקי עומקים הוא רק חיכה לצאת כדי שהאור יגבר.

כדי שנתעורר!!!

שנחזור למקורות של פשטות וחיבור לגופינו החכם שנלך על הכדור הזה מתוך כבוד והודיה מתוך הסכמה להסכים לפגוש עוד ועוד ולהגיד כן לריפוי, לעבור דרך הכאב הזה כדי להתרחב,


להתחבר ולהביא לפה חיים יותר צלולים על האדמה הקדושה להיות בהודיה להיות ההודיה

זה הכל עטוף באהבה טהורה אמת. ישראל 20206 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page