top of page
Search
  • Writer's picture.

מסע מיימי

לטפל במים זאת המהות שלי זאת מין ידיעה כזאת שידעתי ואדע כל חיי.

בשנים האחרונות צועדת בדרך חקירה שהיא אינסופית.. רפואת המים! דרך יצירת קשר עם בני אדם במגע ואינטימיות במים חמימים, מפת גוף מונחת מולי ואני תומכת בתהליך פיזי ונפשי שאותו הגוף חווה במים הטובים.

הגוף הוא מפת חיים הוא כניסה לעולמו של נפש האדם, תמיד מרתק אותי הרגע בטיפול שהגוף מתנתק מהקרקע והאדם צף על המים בזרועותיי.. הרגע הזה שמתחיל מסע המים ואין לדעת לאן הוא זורם.. מה יוליד הרגע .. ~נשימה~ בהקשבה עמוקה לנשימה והתמסרות הגוף למים נפתח פתח.. דלת קסמים למיימד אחר ..חדש.. לא מוגדר ולא צפוי, מיימד עולם גוף במים, ברגעים מיוחדים וקדושים אלה ,אתן לרגע להיות ולמה שצף לקבל את הרטט שלו, להגיד כן למעגל הריפוי


כל אדם ואדם התחיל את מסעו במיימד המים כולנו היינו עטופים במיי שפיר, שם נוצר גוף שהוא כלי מדהים עבורנו למסע החיים.

אני מזמינה אתכם למים הטובים לצלול אל תוך עצמכם באמת צלולה כמים להרפות ולצאת קצת מהמייד וממיימד הזמן לחוש את נוכחות הנוזל בתוכנו ומחוץ לנו.

בהודיה על הידע המתרחב והמעמיק מתוך התמסרות למסע מים שצללתי לתוכו בחיים האלה

תודה מים! תודה מים! ישראל 2019


0 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page