top of page
Search
  • Writer's picture.

תודה למסע המיימי

אני אוהבת אתכם מים

אוהבת להרגיש את הקדושה שאתם

אוהבת איך אתם מטהרים את ליבנו הרך

אוהבת לברך אתכם ואז לתת לכם להיספג בגופי

אתם מקור חיים, מקור אהבה וטיהור.


תודה שהזמנתם אותי לטבול בכם מסביב לעולם

במקומות שיש בהם קדושה

תודה שאתם מלמדים אותי זרימת חיים

שמובילים אותי למסעות עומק של חקירת הנוזל שאתם.


מסע מים


תודה לך!

תודה לי!

תודה על הדרך יחד!


הגוף כבר בישראל

הזמן יביא את כל השאר...

תאילנד 20191 view0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page