top of page
Search
  • Writer's picture.

90 שנה!

אני תומכת בזרועותיי גוף בן 90 שנה!


נושמת איתה נשימות חיים ויחד אנחנו מאפשרות למים לחלחל אלינו ולמלות לנו את הלב בהודיה על הנשימות העמוקות שמשחררות עוד ועוד את הגוף למנוחה שלמה של כל הווייתנו.


ונפשה נחה על המים כביום צאתה מבטן אמה כאשר לא ידעה דבר על המתרחש על האדמה ..


ידעה רק את הרגע ~ מה היא אהבה טהורה ~ סיפורי חיים ~ סגירת המעגל ~ חזרה לרחם ~

לתחילת חיים כמו לפני 90 שנה...


מרגש כל פעם מחדש להיזכר

שהמים מקבלים אליהם כל אדם בכל גיל

מממ... אאההה.. נחת..

איזה זכות

המחייה!

ישראל 2019
2 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page