top of page
Search
  • Writer's picture.

Flydeeper

השתקפות צבעי העולם פלא הבריאה מים חמים מבטן אמא האדמה מים מקודשים מלאים במינרלים מרפאים מים חיים זורמים עד אינסוף.

אחרי עשרה ימי מים בהונגריה הרבה רגעי קסם ואהבה שנחרטו בליבי

לתמוך אדם בתוך מים זאת זכות גדולה זה חיבור לבבות התגלות הנשימה מנוחת הנפש ריפוי.

תודה למים שנותנים חיים הונגריה 2018
12 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page